PROFESORJI

Učitelji

Predmet

Razrednik

E-naslov

Gec Rožman Špela

FIZ 

4. PT

spela.gec-rozman@guest.arnes.si

Gržinič Geraldina

ŠVZ 

 

gina@gina.si

Janjatović Danijel

PBL, TPS, POT, POK, MAN

 

danijel.polaris@gmail.com

Jerman Bernard

LAS

 

bernard.jerman@gmail.com

Kocjančič Matjaž

 ITK, UPN, UMN, IEKI

1. EE

matjaz.kocjancic@guest.arnes.si

Kralj Igor

INF 

 

oki@gpiran.si

Lušina Irena

dodatna strokovna pomoč

 

irena.lusina@guest.arnes.si

Novak Breda

KEM

 

breda.novak@guest.arnes.si

Pobega Katja

SLO

 

katja.pobega@guest.arnes.si

Primožič Matija

MAT

 

matija.primozic@guest.arnes.si

Povše Pistotnik Špela

MAT

4.EE

spela.povse-pistotnik@guest.arnes.si

Prodan Gregorič Karmen

LZD 

 

karmen.prodan@guest.arnes.si

Ruter Luka

ZGO, GEO, MOC

 

luka.ruter@gmail.com

Slavec Urška

SLO

2. PT

ursika.slavec@gmail.com

Sorta Rok

POM, VRM, POT

 

rok.sorta@guest.arnes.si

Spacal Martin

PSI, svetovalna služba

 

martin.spacal@guest.arnes.si

Starin Roman

VRO, UIP

 

roman.starin@gmail.com

Stegel Robert

ELE1, IEKI, PPEE, LEA

 

robert.stegel@guest.arnes.si

Šavle Klavdija

ANG

3. PT

klavdija.savle@guest.arnes.si

Škerlič Lea

UME

 

lea.skerlic@gmail.com

Šuc Timothy

NAG, ENA

1. PT

timothy.suc@guest.arnes.si

Ugrin Knap Kristina

ITA

3. EE

kristina.ugrin@guest.arnes.si

Vodopija Dejan

NPEN, PZI, ZPV, NAP, URE 

 

dejanvodo@gmail.com

Vodlan Tilen

ŠVZ

2. EE

vodlan.tilen@guest.arnes.si

*Profesorji so ob govorilnih urah dosegljivi v zbornici, na telefonski številki 05 6713 245. 

 

 

 DRUGI ZAPOSLENI

Ime in priimek

Delovno mesto

E-naslov

Butinar Borut

ravnatelj

geps@guest.arnes.si

Cruz Edgar

profesor v projektu Mladi za mlade

edgarcruz.geps@gmail.com

Gustinčič Verena

tajnik VIZ

verena.gustincic@guest.arnes.si

Lugarov Tea

računovodja

tea.lugarov@guest.arnes.si

Kariž Tina

računovodja

tina.kariz@guest.arnes.si

Kavs Tamara

multiplikatorka POŠ

pos.geps@gmail.com

Ljubec Bojana

Vodja STCW tečajev

stcw.geps@guest.arnes.si

Marinšek Marsel

laborant, vzdrževalec rač. opreme

marsell.marinsek@guest.arnes.si

Markovič Zvone

hišnik

 

Benčič Simon

hišnik

 

Berljavac Renata

čistilka

 

Sergaš Mirjana

čistilka