Obvestilo o rezultatih poklicne mature

Rezultati POM bodo znani v sredo, 7. 7. 2021 (osebno, po elektronski pošti ali po telefonu). 

Spričevala bomo razdelili na podelitvi, ki bo potekala v Dijaškem domu Portorož, 7.7.2021 ob 19.30. 

 

 

Posebnosti in prilagoditve letošnje poklicne mature so objavljene v priloženih dopisih (spodaj).