PROFESORJI

Učitelji

Predmet

Razrednik

E-naslov

Beganović Aldina

dodatna strokovna pomoč

 

aldina.beganovic@cksg.si

Gec Rožman Špela

FIZ 

1. LT

spela.gec-rozman@guest.arnes.si

Gržinič Geraldina

ŠVZ 

 

gina@gina.si

Horvat Nataša

NEM

 

natasa.horvat73@gmail.com

Hribar Jernej

TBT

 

jernej.hribar@2hm.si

Jerman Bernard

LAS

 

bernard.jerman@gmail.com

Nadja Jukić

ANG

 

nadjajukic@gmail.com

Kocjančič Matjaž

 ITK, UPN, UMN, IEKI

2. EE

matjaz.kocjancic@guest.arnes.si

Koprivec Katerina

TS, LTT

 

katekoprivec@gmail.com

Kralj Igor

INF 

 

oki@gpiran.si

Necmeskal Gracijan

TBT

 

consulting@tpgagency.si

Novak Breda

KEM

 

breda.novak@guest.arnes.si

Pobega Katja

SLO

 

katja.pobega@guest.arnes.si

Primožič Matija

MAT

1. PT

matija.primozic@guest.arnes.si

Povše Pistotnik Špela

MAT

 

spela.povse-pistotnik@guest.arnes.si

Prodan Gregorič Karmen

LZD 

 

karmen.prodan@guest.arnes.si

Sabadin Tilen

MA

 

tilen.sabadin@gmail.com

Slavec Urška

SLO

3. PT

urska.slavec@guest.arnes.si

Sorta Rok

POM, VRM, POT

 

rok.sorta@guest.arnes.si

Spacal Martin

PSI, svetovalna služba

 

martin.spacal@guest.arnes.si

Starin Roman

VRO, UIP

 

roman.starin@gmail.com

Stegel Robert

ELE1, IEKI, PPEE, LEA

 

robert.stegel@guest.arnes.si

Šavle Klavdija

ANG

4. PT

klavdija.savle@guest.arnes.si

Škerlič Lea

UME

 

lea.skerlic@gmail.com

Šuc Timothy

NAG, ENA

2. PT

timothy.suc@guest.arnes.si

Ugrin Knap Kristina

ITA

4. EE

kristina.ugrin@guest.arnes.si

Vodopija Dejan

NPEN, PZI, ZPV, NAP, URE 

1. EE

dejanvodo@gmail.com

Vodlan Tilen

ŠVZ

3. EE

vodlan.tilen@guest.arnes.si

*Profesorji so ob govorilnih urah dosegljivi v zbornici, na telefonski številki 05 6713 245.

 

 

 DRUGI ZAPOSLENI

Ime in priimek

Delovno mesto

E-naslov

Butinar Borut

ravnatelj

geps@guest.arnes.si

Gustinčič Verena

tajnik VIZ

verena.gustincic@guest.arnes.si

Lugarov Tea

računovodja

tea.lugarov@guest.arnes.si

Kariž Tina

računovodja

tina.kariz@guest.arnes.si

Marinšek Marsel

laborant, vzdrževalec rač. opreme

marsell.marinsek@guest.arnes.si

Markovič Zvone

hišnik

 

 

hišnik

 

Berljavac Renata

čistilka

 

Sergaš Mirjana

čistilka