Zaposleni


PROFESORJI

Učitelji

Predmet, razred

E-naslov

Katarina Furlan

ANG (3. EE)

funkatkat@gmail.com

Špela Gec Rožman

3. PT, FIZ 

spela.gec-rozman@guest.arnes.si

Geraldina Gržinič

ŠVZ dekleta

gina@gina.si

Danijel Janjatović

1.PT, PBL, TPS, POT, POK, MAN

danijel.polaris@gmail.com

Matjaž Kocjančič

 ITK, UPN, UMN, IEKI

matjaz.kocjancic@guest.arnes.si

Urška Slavec

SLO (1. PT, 1. EE, 3. PT, 3. EE)

ursika.slavec@gmail.com

Igor Kralj

INF 

oki@gpiran.si

Tilen Vodlan

1. EE, ŠVZ

vodlan.tilen@gmail.com

Irena Lušina

dodatna strokovna pomoč

irena.lusina@guest.arnes.si

Suzana Majer

ZGO (1. PT)

majer.suzana@gmail.com

Breda Novak

KEM

breda.novak@guest.arnes.si

Miha Oberstar

LAS

oberstar.miha@gmail.com

Katja Pobega

SLO (2. EE, 2. PT, 4. EE, 4. PT)

katja.pobega@guest.arnes.si

Špela Povše Pistotnik

3. EE, MAT

spela.povse-pistotnik@guest.arnes.si

Karmen Prodan Gregorič

LZD (3. PT)

karmen.prodan@guest.arnes.si

Luka Ruter

ZGO (1. EE), GEO, MOC

luka.ruter@gmail.com

Rok Sorta

4. PT, POM, VRM, POT

rok.sorta@guest.arnes.si

Martin Spacal

PSI, svetovalna služba

martin.spacal@guest.arnes.si

Roman Starin

VRO

roman.starin@gmail.com

Robert Stegel

4. EE, IOV, IEKI, PPEE, LEA

robert.stegel@guest.arnes.si

Klavdija Šavle

2. PT, ANG

klavdija.savle@guest.arnes.si

Timothy Šuc

NAG, ENA

timothy.suc@guest.arnes.si

Kristina Ugrin Knap

2. EE, ITA, UME

kristina.ugrin@guest.arnes.si

Dejan Vodopija

NPEN, PZI, ZPV, NAP, URE 

dejanvodo@gmail.com

*Profesorji so ob govorilnih urah dosegljivi v zbornici, na telefonski številki 05 6713 245. 

 

 

 DRUGI ZAPOSLENI

Ime in priimek

Delovno mesto

E-naslov

Borut Butinar

ravnatelj

geps@guest.arnes.si

Verena Gustinčič

tajnik VIZ

verena.gustincic@guest.arnes.si

Tea Lugarov

računovodja

tea.lugarov@guest.arnes.si

Tina Kariž

računovodja

tina.kariz@guest.arnes.si

Nika Vidergar

multiplikatorka POŠ

nika.vidergar@guest.arnes.si

Bojana Ljubec

Vodja STCW tečajev

stcw.geps@guest.arnes.si

Marsel Marinšek

laborant, vzdrževalec rač. opreme

marsell.marinsek@guest.arnes.si

Milan Matovina

hišnik

 

Zvone Markovič

hišnik

 

Renata Berljavac

čistilka

 

Mirjana Sergaš

čistilka