Biti dijak Gimnazije Piran ne pomeni biti le učenec, ampak tudi dejaven udeleženec različnih dejavnosti, ki jih izvaja šola ali se dogajajo v okolici. Več o njih lahko preberete v stranskih zavihkih.