PROFESORJI

Učitelji

Predmet

Razrednik

E-naslov

Androjna Mateja

SLO

1. TR

 

Boh Petra

OPR, SPO

   

Beganović Aldina

dodatna strokovna pomoč

 

aldina.beganovic@cksg.si

Bembič Maks

GEO, AD

 

maks.bembic@gmail.com

Grižon Mekiš David

BEM, TRS, MBM, PAG

   

Hribar Vesna

FIZ 

1. EE

vesna.hribar@guest.arnes.si

Gržinič Geraldina

ŠVZ 

 

gina@gina.si

Horvat Nataša

NEM

 

natasa.horvat@geps.si

Horvat Rajnović Petra

ZGO

 

 

Jerman Bernard

LAS

 

bernard.jerman@gmail.com

Nadja Jukić

ANG

 

nadjajukic@gmail.com

Kariž Tina

TEK, PGP

 

tina.kariz@guest.arnes.si

Kocjančič Matjaž

 ITK, PN, MN, IEKI, RE

4. EE

matjaz.kocjancic@guest.arnes.si

Koprivec Katerina

LTP, LTT, TRS

1. LTB

katekoprivec@gmail.com

Kralj Igor

INF 

 

oki@gpiran.si

Lah Gorazd

FIZ, MAT

2. LT

gorazd.lah@guest.arnes.si

Lukin Darinka

ITA 

1. PT

darinka.lukin@guest.arnes.si

Pobega Katja

SLO

 

katja.pobega@guest.arnes.si

Primožič Matija

MAT

3. PT

matija.primozic@guest.arnes.si

Prodan Gregorič Karmen

LZD 

 

karmen.prodan@guest.arnes.si

Slavec Maruška

ANG

 

 

Slavec Urška

SLO

3. LT

urska.slavec@guest.arnes.si

Sorta Rok

POM, VRM

 

rok.sorta@guest.arnes.si

Spacal Martin

PSI, svetovalna služba

 

martin.spacal@guest.arnes.si

Stegel Robert

ELE1, IEKI, PPEE, LEA

 

robert.stegel@guest.arnes.si

Šavle Klavdija

ANG

2. EE

klavdija.savle@guest.arnes.si

Škerlič Lea

UME

 

lea.skerlic@gmail.com

Štemberger Lorena

SOC

 

lorena.stemberger@guest.arnes.si

Šuc Timothy

NAG, ENA

4. PT

timothy.suc@guest.arnes.si

Tavčar Igor

URA

   

Topić Goran

PBL, TPS, MOC, POT

2. PT

gorantopic@yahoo.com

Ugrin Knap Kristina

ITA

1. LTA

kristina.ugrin@guest.arnes.si

Vodopija Dejan

ELE 2, EVN, PZI, ZPV, NAP

3. EE

dejanvodo@gmail.com

Vodlan Tilen

ŠVZ

 

vodlan.tilen@guest.arnes.si

*Profesorji so ob govorilnih urah dosegljivi v zbornici, na telefonski številki 05 6713 245.

 

 

 DRUGI ZAPOSLENI

Ime in priimek

Delovno mesto

E-naslov

Butinar Borut

ravnatelj

geps@guest.arnes.si

Tomažič Urša

tajnik VIZ

ursa.tomazic5@guest.arnes.si 

Klemen Leonard

računovodja

klemen.leonard@guest.arnes.si 

Kariž Tina

računovodja

tina.kariz@guest.arnes.si

Marinšek Marsel

laborant, vzdrževalec rač. opreme

marsell.marinsek@guest.arnes.si

Markovič Zvone

hišnik

 

Krištofič Helena

čistilka

 

Berljavac Renata

čistilka

 

Sergaš Mirjana

čistilka