GEPŠ Piran - Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 
Enota elektro in pomorska šola, Portorož

(Poštni naslov na sedežu šole: Bolniška ulica 11, 6330 Piran)

E-naslovi:

Ravnatelj: Borut Butinar, prof. (geps@guest.arnes.si)
Pomočnica ravnatelja: Katja Pobega, prof. (katja.pobega@guest.arnes.si)
Tajnica: Urša Tomažič Urša Tomažič (ursa.tomazic5@guest.arnes.si
Računovodstvo: Klemen Leonard (klemen.leonard@guest.arnes.si) in Tina Kariž (tina.kariz@guest.arnes.si)
Tajnica mature: Kristina Ugrin Knap (geps.pom@gmail.com)

Telefoni:
Tajništvo: 05 671 34 90
Ravnatelj: 05 671 34 91
Pomočnica ravnatelja: 05 671 32 50
Zbornica: 05 671 32 45
Šolska svetovalna služba: 05 671 32 44
Računovodstvo: 05 671 32 43 (Klemen Leonard),  05 671 32 41 (Tina Kariž)
Knjižnica: 05 671 32 47

Iz Portoroža gremo ob obali mimo starih skladišč soli. Pri križišču za Bernardin zavijemo desno na Pot pomorščakov.  

Druga možnost je mimo Belega Križa do krožišča, kjer zavijemo za Portorož. Na koncu klanca pri križišču za Bernardin zavijemo desno.