PREDSTAVNIKI ŠOLSKE DIJAŠKE SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Šolska dijaška skupnost je 28. 9. 2021 na svoji 1. seji izglasovala in potrdila nove predstavnike  Elektro in pomorske šole Portorož.

V šolskem letu 2021/22  so bili potrjeni/izvoljeni naslednji dijaki:  

  • predsednica DS je Anamarija Turšič iz 3. PT
  • podpredsednik DS je Mihajlo Gajić iz 2. PT
  • tajnik je Luka Gorela iz 4. EE
  • predstavnik dijakov v Svet zavoda šole je Teodor Petrović iz 3. EE
  • predstavnik dijakov v Razvojni sklad je Ian Badinovac iz 1. PT
  • predstavnik v Obalno dijaško skupnosti je Matija Burlin Mali iz 2. EE

V kolikor imate dijaki težave ali predloge za izboljšavo pouka, delovanja in življenja na šoli, stopite do svojega predstavnika razreda ali pa do zgoraj omenjenih dijakov, s katerimi bomo poskušali poiskati konstruktivne rešitve.

Klavdija Šavle,

vodja dijaške skupnosti