Tečaji 2010 STCW


GEPŠ izvaja usposabljanja za:

 

a) pooblastila o nazivu:

 • - častnik krovne straže na ladji z BT 500 ali več (STCW A-II/1), ki se izvaja v okviru srednješolskega strokovnega izobraževalnega programa plovbni tehnik. Dovoljenje velja tudi za usposabljanja za pridobitev naslednjih posebnih pooblastil in potrdil, ki se izvajajo v okviru navedenega programa plovbni tehnik: osnovna usposobljenost za delo na ladji, ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom, ravnanje s hitrim reševalnim čolnom, nujna medicinska pomoč, zdravstvena oskrba, ladijski častnik za zaščito, obvladovanje množic, varnost potnikov, obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi, varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa, uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA), radarski opazovalec, ravnanje z nevarnim tovorom in vodenje in upravljanje človeških virov na operativni ravni

 

b) posebnih pooblastil:

 • - osnovna usposobljenost za delo na ladji (STCW  A-VI/1)
 • - požarna varnost (STCW A-VI/3)
 • - usposobljenost za določene naloge zaščite (STCW A-VI/6-2)
 • - ozaveščenost o zaščiti (STCW A-VI/6-1)
 • - ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (STCW A-VI/2-2)

 

c) potrdil:

 • - obvladovanje množic (STCW  A-V/2)
 • - varnost potnikov (STCW  A-V/2)
 • - obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi (STCW  A-V/2)
 • - varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa (STCW  A-V/2)
 • - uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS)(STCW  A-II/1 in II/2)
 • - dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi(STCW  B-V/a* na simulatorju)

 

 

Osvežitveni tečaji:

 • - Osnovna usposobljenost za delo na ladji (Basic safety training)
 • - Gašenje požara (Advanced fire fighting)
 • - Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (Fast rescue boat)

 

Katera pooblastila potrebujem, če želim na ladjo?

Vsak član posadke mora ne glede na delo, ki ga bo na ladji opravljal pridobiti osnovna pooblastila

 • - osnovna usposobljenosti za delo na ladji (Basic safety training) 
 • - ozaveščenost o zaščiti (Security Awareness) 
 • - usposobljenost za določene naloge zaščite (Designated Security Duties)

 

Za pristop k izpitu za osnovna pooblastila mora pomorščak imeti

 • - veljavno pomorsko knjižico ali zdravniško spričevalo, ki ga je izdal pooblaščeni zdravnik (povezava)

 

Za delo na potniški oz. RO-RO potniški ladji mora pomorščak poleg osnovnih pooblastil pridobiti še nekatera (ali vsa) od naslednjih pooblastil:

 • - obvladovanje množic (crowd management)
 • - varnost potnikov, varnost tovora in celovitost trupa na ro-ro potniških ladjah (passenger safety, cargo safety and hull integrity)
 • - obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi na ro-ro potniških ladjah (crisis management)
 • - varnost potnikov (passenger safety, cargo safety and hull integrity)

 

Katera pooblastila potrebujete, se pozanimajte pri svojem delodajalcu.

 

 

 

GEPŠ
most