V skladu z Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) so organi javne šole:
 

 

  • Ravnatelj: Borut Butinar, prof.

 

  • Strokovni organi: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.