Tečaj za voditelj čolna

TEČAJ ZA VODITELJA ČOLNA - MORJE

 Oseba, ki upravlja čoln na morju (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje s čolnom) mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let. Prijavo za pristop k izpitu za voditelja čolna s prilogami vloži na Upravi.

Izpitni program določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega programa. Praktični del izpita pa obsega pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih, pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

TEČAJ ZA VODITELJA ČOLNA - CELINSKE VODE

 Izpitni program obsega preverjanje znanja iz naslednjih predmetov: pravila o plovbi po celinskih vodah, drugi predpisi po celinskih vodah, drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah, osnove navigacije, osnove motoroznanstva in mornarska dela in veščine.

jadrnica
jahta