Vsi tečaji

Naziv tečaja /  Course name

Pooblastila o nazivu v radijski  službi / Certificate of competency

GMDSS – GOC

GMDSS – ROC

 

Posebna pooblastila / Certificate of proficiency

Osnovna usposobljenost za delo na ladji - Basic training

Požarna varnost - Advanec Fire Fighting

Ozaveščenost o zaščiti- Security Awareness

Usposobljenost za določene naloge zaščite - Designated Security Duties

Ladijski častnik za zaščito – Ship security officer

Zdravstvena oskrba / Medical care

Nujna medicinska pomoč / Medical first aid

Radarski opazovalec – radar observer

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na operativni ravni / ARPA operational level

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na vodstveni ravni / ARPA management level

 

Potrdila / Certificate

Varnost potnikov- Passenger safety

Obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi- Crisis management

Varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa - Passenger safety, cargo safety and hull integrity

Obvladovanje množic – Crowd management

Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi - Manoeuvring and handling a large ship and ship with unusual manoeuvring characteristics

Vodenje in upravljanje človeških virov vodstv in operat raven / Leadership and management of  Human resourses management level - operational level

Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom - Fast rescue boat

Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema  / ECDIS

Usposabljanje za inštruktorje – Train the trainer

Osvežitveni tečaji / Refresher course

Osvežitveni tečaj – Osnovna usposobljenost/ Basic training

Osvežitveni tečaj – Gašenje požara/advance FF

Osvežitveni tečaj – Hitri reševalni čoln/ Fast rescue boat

Osvežitveni tečaj GMDSS - GOC

Osvežitveni GMDSS – ROC

Osvežitveni Nujna medicinska pomoč / Elementary medical care

Osvežitveni Zdravstvena oskrba / Medical care

Osvežitveni ARPA vodstveni/management

Osvežitveni ARPA operativna/ operational

Osvežitveni radarski opazovalec/ Radar observer

Opravljanje nalog na poveljniškem mostu / Bridge Team Management

 

Upravljanje s čolni / Boat´s certificate

Voditelja čolna do 24m - boat licence

Mornar motorist

VHF DSC (GMDSS)

Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi