GMDSS – ROC

GMDSS – ROC

Usposabljanje je namenjeno radijskim operaterjem za pridobitev splošnega pooblastila in je strukturirano v skladu z  zahtevami Konvencije STCW, Aneks 4 v IMO Assembly resolution A.703(17) – Priporočila za usposabljanje radijskih operaterjev za pridobitev omejenega pooblastila (ROC) programa IMO MODEL COURSE 1.26 ( 2015).

Znotraj okvirja tega tečaja se ne predvideva predhodnega znanja in prakse v radio komuniciranju, potrebno pa je znanje praktične angleščine, kot drugega jezika. Predpostavlja se, da kandidat ima osnovno računalniško pismenost. Za tiste, ki tega znanja nimajo, je potrebno izvesti dodatna usposabljanja. Kandidat, ki želi opraviti usposabljanje in si pridobiti pooblastilo mora izpolnjevati zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil, Uredba o pooblastilih pomorščakov, priloga I, člen 11, (3.a).

Potrdilo o usposabljanju

Po uspešnem zaključku usposabljanja in pridobljeni usposobljenosti, se kandidatom izda potrdilo o usposabljanju, s katerim se potrjuje, da je imetnik opravil usposabljanje in si pridobil vsa potrebna znanja  določena v tabeli A-IV/2 Konvencije STCW na podlagi katerega lahko pristopijo k izpitu.

Izpit mora nadzorovati neodvisni, objektivni preizkuševalec (kvalificirani predstavnik uprave, pristaniški kapitan ali podobno (v skladu z Konvencijo STCW, oddelek A-I / 6, A-I / 7 in A-I / 8).

Opis usposabljanja

Pri načrtovanju usposabljanja je  največje možno število ur namenjeno praktičnemu usposabljanju na simulatorju, kjer se tečajniki usposabljanja seznanijo z  GMDSS napravo ter se naučijo rokovati z vsemi komponentami s poudarkom na pošiljanju klica v sili, nujnega klica in varnostnega klica.

 

Ocenjevanje: 80% prisotnost za uspešen zaključek usposabljanja in pridobitev potrdila.

Kategorija udeležencev usposabljanja: Častniki in člani posadke krovne službe

Načrtovana obdobja usposabljanj: mesečno, ob prijavi vsaj 4 kandidatov na usposabljanje

Trajanje usposabljanja: 5 dni oz. 8 šolskih ur/dan, skupno 40 ur.

 

Prijava na usposabljanje