1. Kaj sploh pomeni GEPŠ?

2. Sta gimnazija in elektro in pomorska šola v isti stavbi?

3. Kakšen je urnik?

4. Sem iz Ankarana. Kako lahko najhitreje pridem v šolo?

5. Sem iz Sežane, pot v šolo mi vzame preveč časa.

6. Ali lahko v šolo pridem s kolesom ali motorjem?

7. Ali lahko imam svojo garderobno omarico?

8. Se je treba na šoli preobuti v copate?

9. Je na šoli organizirana prehrana?

10. Katere tuje jezike lahko izberem na gimnaziji?

11. Ali lahko na Gimnaziji Piran raziskujem na (specifičnem) področju, ki me zanima? Katerih tekmovanj se udeležujejo vaši dijaki?

12. Ali res v prvem tednu prvega letnika ni pouka?

13. Katere ekskurzije organizirate?

14. Sem lahko v razredu s svojo najboljšo prijateljico/prijateljem?

15. Sem športnik/športnica oziroma glasbenik/glasbenica. Ali lahko pridobim status?

16. Kakšne prilagoditve nudite dijakom s posebnimi potrebami?

17. Koliko dijakov je v razredu?

18. Koliko dijakov boste vpisali v naslednjem šolskem letu?

19. Ali si lahko izposodim učbenike iz učbeniškega sklada?

20. So pisna ocenjevanja napovedana?

21. Lahko dijaki kako sodelujemo s svojimi predlogi, pobudami, pripombami?

22. Ali imajo dijaki tudi praktični pouk?

23. Kako pa je s prakso v podjetjih?

24. Katere predmete imajo dijaki na poklicni maturi?


1. Kaj sploh pomeni GEPŠ?
Kratica pomeni Gimnazija, elektro in pomorska šola, saj je naš zavod od leta 2013 sestavljen iz dveh izobraževalnih enot in dijaškega doma.

2. Sta gimnazija in elektro in pomorska šola v isti stavbi?
Gimnazija Piran se nahaja le nekaj korakov od Tartinijevega trga v Piranu (Bolniška 11), v bližini Mediadoma, enota elektro in pomorska šola pa v Portorožu (Pot pomorščakov 4), poleg bencinske črpalke in skladišč soli. Glej TUKAJ.

3. Kakšen je urnik?
Na gimnaziji se pouk običajno začne ob 7.25, na elektro in pomorski šoli pa ob 7.10, konča pa najkasneje ob 14.00, za višje letnike in izbirne predmete pa ob 15.00.V urniku ni »lukenj«.

4. Sem iz Ankarana. Kako lahko najhitreje pridem v šolo?
Organiziran je šolski avtobus, ki vozi po tem razporedu.

5. Sem iz Sežane, pot v šolo mi vzame preveč časa.
Dijaki iz bolj oddaljenih krajev se lahko odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu, ki je blizu elektro in pomorske šole.

6. Ali lahko v šolo pridem s kolesom ali motorjem?
Lahko.

7. Ali lahko imam svojo garderobno omarico?
Garderobnih omaric na šoli nimamo, imamo pa nekaj omaric na ključ za shranjevanje šolskih potrebščin, čelade, opreme in drugega.
Na Elektro in pomorski šoli so tudi garderobne omarice za dijake, ki to želijo. Poseben prostor je predviden tudi za shrambo čelad.

8. Se je treba na šoli preobuti v copate?
Ne. Posebno obutev morate imeti le pri športni vzgoji.

9. Je na šoli organizirana prehrana?
Obe enoti imata jedilnico, v kateri med odmorom naročnikom postrežemo toplo ali suho malico po ugodni ceni. Dijaki lahko prav tako ugodno jedo kosilo v dijaškem domu po končanem pouku.

10. Katere tuje jezike lahko izberem na gimnaziji?
Italijanščina je obvezna za vse programe, prav tako angleščina. Na gimnaziji lahko nato izbirate še med nemščino, španščino in francoščino.

11. Ali lahko na Gimnaziji Piran raziskujem na (specifičnem) področju, ki me zanima? Katerih tekmovanj se udeležujejo vaši dijaki?
Seveda, vsako leto naši dijaki izdelajo več kot deset raziskovalnih nalog in projektov z različnih področij od psihologije do farmacije, od tehnike do podjetništva. Področje raziskovanja si vsak izbere sam. Uspešno jih predstavljajo tako doma, kot v tujini.
Naši dijaki vsako leto tekmujejo iz znanja praktično vseh razpisanih tekmovanj za srednješolce od matematike in naravoslovnih predmetov do tekmovanja v filozofskem eseju, športnih tekmovanj in natečajev s področja umetnosti. Povsod dosegajo odlične rezultate.

12. Ali res v prvem tednu prvega letnika ni pouka?
Prvi teden v septembru organiziramo »vodne aktivnosti«, ki so pouk na drugačen način, saj se novinci tako seznanijo z osnovnimi morskimi športnimi dejavnostmi, osvežijo svoje znanje naravoslovja in v prijetnem vzdušju bolje spoznajo in povežejo med seboj.

13. Katere ekskurzije organizirate?
V prvem letniku poleg vodnih aktivnosti organiziramo še ekskurzijo v Oglej, v drugem izvedemo tridnevni tabor Bohinj, v okviru pouka pa se dijaki odpravijo še v Idrijo, Trst, Pivko, Ljubljano, Dunaj, Prago. Poleg teh ekskurzij, ki so del rednega programa, se dijaki lahko izven pouka udeležijo tudi večdnevnih izbirnih ekskurzij.

14. Sem lahko v razredu s svojo najboljšo prijateljico/prijateljem?
Ob vpisu dijaki napišete svoje želje. Če bo možno, bomo vašim željam ugodili.

15. Sem športnik/športnica oziroma glasbenik/glasbenica. Ali lahko pridobim status?
V letošnjem šolskem letu ima na gimnaziji 51 dijakov priznan status športnika, status kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, na enoti elektro in pomorska šola pa 10.

16. Kakšne prilagoditve nudite dijakom s posebnimi potrebami?
Dijakom s posebnimi potrebami omogočamo tiste prilagoditve, ki jih Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zapiše v svoji odločbi. Prilagoditve se lahko uveljavljajo tudi pri maturitetnih izpitih.

17. Koliko dijakov je v razredu?
V razredu je lahko največ 30 dijakov, v povprečju pa jih je trenutno 25.

18. Koliko dijakov boste vpisali v naslednjem šolskem letu?
Vpisujemo dva oddelka v program Splošna gimnazija, en oddelek v program Elektrotehnik, en oddelek v program Plovbni tehnik, en oddelek v program Ladijski strojni tehnik in en oddelek v novi program Logistični tehnik. Prav tako bomo predvidoma vpisali en oddelek programa Maturitetni tečaj.

19. Ali si lahko izposodim učbenike iz učbeniškega sklada?
Da. Velika večina dijakov si izposoja učbenike preko učbeniškega sklada.

20. So pisna ocenjevanja napovedana?
Na začetku šolskega leta dijake seznanimo s t.i. mrežnim načrtom pisnih ocenjevanj. To pomeni, da že septembra načrtujemo pisna ocenjevanja za celotno šolsko leto. Pri tem pisna ocenjevanja razporedimo čim bolj enakomerno, tako da dijaki večinoma pišejo eno ali dve pisni ocenjevanji tedensko. Zelo redki so primeri, ko dijaki v istem tednu pišejo tri pisna ocenjevanja.

21. Lahko dijaki kako sodelujemo s svojimi predlogi, pobudami, pripombami?
V Dijaško skupnost GEPŠ Piran – enoto Gimnazija Piran in enoto Elektro in pomorska šola Portorož so vključeni vsi dijaki na enoti/šoli. Vse aktivnosti vodijo predstavniki razredov, ki sestavljajo dijaški parlament. Ti izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika, predstavnika v Šolski sklad in Obalno dijaško skupnost. Vsi člani, vsi dijaki, pa izvolijo predstavnika dijakov v Svet zavoda šole.
Dijaški parlament se praviloma sestaja enkrat mesečno. Na sejah rešujejo probleme, želijo pa tudi kot skupnost več aktivnosti/dogodkov. Skupaj s profesorji in vodstvom šole iščejo skupne rešitve. Vsak dijak je vabljen, da svoje predloge ali pripombe posreduje svojemu predstavniku razreda.

22. Ali imajo dijaki tudi praktični pouk?
Vsi dijaki na Elektro in pomorski šoli imajo poleg teoretičnega pouka tudi praktični pouk, ki poteka v dveh skupinah. Pri teh urah imajo dijaki vaje na morju, simulatorju, v laboratoriju elektrotehnike ali v računalniški učilnici.

23. Kako pa je s prakso v podjetjih?
Vsi dijaki imajo kot obvezen del svojega izobraževanja tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD), ki se izvaja v različnih podjetjih na Obali in traja najmanj dva tedna v 2. in 3. letniku.

24. Katere predmete imajo dijaki na poklicni maturi?
Poklicna matura obsega 4 predmete. To so slovenščina, strokovni predmet (elektrotehnika, navigacija), tretji predmet, ki je izbirni med matematiko/angleščino/italijanščino, ter četrti predmet, ki predstavlja izdelek ali storitev.