Št.: JN 406-8/2019

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

 

Javno naročilo za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehrane GEPŠ Piran 
za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2023

 


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

•    01 - Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe 
•    02 - Obrazec Predračun,
•    03 - Obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;
•    04 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte,
•    05 - Obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe,
•    06 - Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila),
•    07 – Izjava o izpolnjevanju strokovnih zahtev - specifikacija
•    08 – Vzorec pogodbe za opravljanje storitve
•    09 – Vzorec pogodbe za najem kuhinje
•    10 – Obrazec za reference

 

POVABILO K ODDAJI  PONUDBE


Naročnik: GEPŠ Piran vabi, da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložite svojo e-ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS štev. 91, z dne 30. 11. 2015) za: 

za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehrane GEPŠ Piran

Ponudbe je potrebno oddati v informacijski sistem e-JN do 29.11.2019 . 


Elektronsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 2.12.2019. 


Kontaktna oseba s strani naročnika je ravnatelj Borut Butinar, prof.:
    Tel.: 05 671 34 91
    E-mail: geps@guest.arnes.si 

 

 

   Ravnatelj GEPŠ:
   Borut Butinar