Program, ki smo ga pripravili zajema module, kjer udeleženci spoznavajo možnosti prenosa poslovanja delno ali v celoti na internet. Ker spremembe s seboj prinesejo tudi stres, želimo, da udeleženci spoznajo tudi zakonitosti delovanja stresa in njegove posledice ter različne načine soočanja oz. preprečevanja negativnih posledic stresa. Program je v celoti prilagojen novi situaciji povezani z epidemijo COVID-19, ko je raven stresa v družbi zaradi omejevalnih ukrepov čedalje večja.
Program je primeren predvsem za samostojne podjetnike in zaposlene v manjših podjetjih, ki nimajo zaposlenih informatikov in marketinške službe, ki skrbi za izdelavo profilov na socialnih omrežjih in spletnih strani ter za promocijo podjetja na socialnih omrežjih.

Z znanjem, ki ga bodo pridobili, udeleženci lahko izdelajo profile na različnih online platformah, spoznajo osnove izdelave spletnih strani, spoznajo platforme, ki jih lahko uporabijo za izvedbo lastnih online izobraževanj, ob enem pa se urijo v obvladovanju stresnih situacij, ki jih uvajanje novosti prinaša. Program je sestavljen iz treh vsebinskih področij, ki se pri izvedbi ves čas prepletajo. 

Trajanje: 50 šolskih ur (40 ur online delavniškega dela), 10 ur samostojnega dela

Potek usposabljanja: 2-3x tedensko (10 srečanj po 4 šolske ure) od 17.00 do 20.00

Kdo se lahko vključi? zaposleni (ne pedagoški delavci), samozaposleni, kmeti

Obveznosti: 80% prisotnost

Program zajema naslednje vsebine:

  • Vsebinski sklop – Moja online persona

- kako izdelati in najbolje izkoristiti svoje poslovne profile na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram, Pinterest…), na YouTube kanalu,  Google My business profilu,

  • Vsebinski sklop – Orodja za delo online

- spoznavanje platform za gostovanje z online izobraževanji (ZOOM, Teams, Teachable, Udemy),

- koraki priprave online tečaja,

- uporaba pripomočkov (video, avdio tehnologija) in spoznavanje programov za urejanje video materialov,

  • Vsebinski sklop – Novi časi zahtevajo prilagoditve in povzročajo veliko stresa

- kaj je stres in zakaj ga doživljamo, načini reagiranja na stres, stopnje stresa, povezava stresa in izgorelosti

- spoznavanje tehnik, metod in strategij za preprečevanje stresa

Tečaj bo organiziran takoj, ko bo prijavljenih dovolj udeležencev. Prijave sprejemamo na PRIJAVA

Več info: pos.geps@gmail.com ali 070 580 072