MUNERA 3


muneu

 

V okviru projekta MUNERA 3 ( 1. junij 2018  –  31. 10. 2022) smo na GEPŠ pričeli z izvedbo programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, samozaposlene in kmete. Programi so namenjeni zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in so za vse udeležence brezplačni.

 

Programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme programski svet MUNER-e 3 in potrdi Svet zavoda. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Gre za krajše programe, ki trajajo najmanj 50 ur; usposabljanja pa se lahko udeleži oseba, ki je zaposlena (v pedagoškem delovnem okolju ali kot samostojni podjetnik).

 

Na GEPŠ imamo zaenkrat potrjene naslednje programe usposabljanja:

  • Usposabljanje za upravljanje s čolnom (plovilo do 24 m ne glede na moč pogona) in VHF GMDSS ladijsko radijsko postajo,

  • Prva pomoč na ekskurzijah in potovanjih in

  • Obdelava podatkov z Excelom za večjo produktivnost pri pedagoškem delu.

 

Prijave na bojana.ljubec@guest.arnes.si ali na 070580072 ali 05 777 34 88.