ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad vodi profesorica Ada Goljuf.

Namen šolskega sklada je:

  • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov,

  • sofinanciranje razvojnoraziskovalnih projektov zavoda,

  • sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme in s tem povezanih storitev,

  • sofinanciranje razvojno-raziskovalne dejavnosti dijakov,

  • sofinanciranje dejavnosti socialno ogroženim dijakom,

  • sofinanciranje dejavnosti dijakov, ki niso sestavni del obveznega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev.

Sklad pridobiva sredstva iz:

  • prispevkov staršev dijakov,

  • donacij in sponzorstev,

  • drugih virov.

POSLOVNIK šolski sklad (v priponki) 

VLOGA za subvencijo iz šolskega sklada - preko priloženega obrazca lahko starši zaprosite za subvencioniranje določenih stroškov (ekskurzije, tabor ...) iz sredstev šolskega sklada. Izpolnjeno vlogo s priloženimi dokazili pošljete na šolo ali jo pustite v tajništvu.

Arhiv objav