Termini


Naziv tečaja /  Course name

Termin/date

Pooblastila o nazivu v radijski  službi / Certificate of competency

 

GMDSS – GOC

september 2020

GMDSS – ROC

september 2020

 

 

Posebna pooblastila / Certificate of proficiency

 

Osnovna usposobljenost za delo na ladji - basic training

september 2020

Požarna varnost - firefighting

september 2020

Ozaveščenost o zaščiti- security awareness

september 2020

Usposobljenost za določene naloge zaščite - designated security duties

september 2020

Ladijski častnik za zaščito – Ship security officer

septembre 2020

Zdravstvena oskrba / Medical care

5.-6- avgust 2020

Nujna medicinska pomoč / Medical first aid

5.-6- avgust 2020

Radarski opazovalec – radar observer

Zbiramo prijave

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na operativni ravni / ARPA operational level

Zbiramo prijave

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na vodstveni ravni / ARPA management level

Zbiramo prijave

Usposabljanje za inštruktorje – Train the trainer

Zbiramo prijave

Potrdila / Certificate

 

Varnost potnikov- Passenger safety

zbiramo prijave

Obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi- Crisis management

zbiramo prijave

Varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa - passenger safety, cargo safety and hull integrity

zbiramo prijave

Obvladovanje množic – Crowd management

zbiramo prijave

Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi - Manoeuvring and handling a large ship and ship with unusual manoeuvring characteristics

Zbiramo prijave

Vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni ravni/ Leadership and managemnt of  Human resourses-management level 

Zbiramo prijave

Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom - Fast rescue boat

Zbiramo prijave

Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema  / ECDIS

zbiramo prijave

 

 

Osvežitveni tečaji / Refresher course

 

Osvežitveni tečaj – Osnovna usposobljenost/ Basic training

Zbiramo prijave

Osvežitveni tečaj – Gašenje požara/advance FF

Zbiramo prijave

Osvežitveni tečaj – Hitri reševalni čoln/ Fast rescue boat

Zbiramo prijave

Osvežitveni tečaj GMDSS - GOC

september 2020

Osvežitveni GMDSS – ROC

september 2020

Osvežitveni Nujna medicinska pomoč / Elementary medical 

05.-06- avgust 2020

Osvežitveni Zdravstvena oskrba / Medical care

05.-06. avgust  2020

Osvežitveni ARPA vodstveni/management

zbiramo prijave

Osvežitveni ARPA vodstveni/management

zbiramo prijave

Osvežitveni radarski opazovalec/ Radar observer

Opravljanje nalog na poveljniškem mostu / Bridge Team Management

zbiramo prijave
   
Voditelj čolna do 24m September 2020
mornar motorist september 2020
VHF GMDSS september 2020
   
   

 

cenik