Termini


Naziv tečaja /  Course name

Termin/date

Pooblastila o nazivu v radijski  službi / Certificate of competency

 

GMDSS – GOC

zbiramo prijave

GMDSS – ROC

zaključen (5.- 8.11. 2019)

Zbiramo prijave

 

 

Posebna pooblastila / Certificate of proficiency

 

Osnovna usposobljenost za delo na ladji - basic training

27.11. - 30.11.2019

Požarna varnost - firefighting

Zbiramo prijave

Ozaveščenost o zaščiti- security awareness

1.12. 2019

Usposobljenost za določene naloge zaščite - designated security duties

1.12. 2019

 

Ladijski častnik za zaščito – Ship security officer

Zbiramo prijave

Zdravstvena oskrba / Medical care

Zbiramo prijave

Nujna medicinska pomoč / Medical first aid

Zbiramo prijave

Radarski opazovalec – radar observer

Zbiramo prijave

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na operativni ravni / ARPA operational level

Zbiramo prijave

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na vodstveni ravni / ARPA management level

Zbiramo prijave

Usposabljanje za inštruktorje – Train the trainer

Zbiramo prijave

Potrdila / Certificate

 

Varnost potnikov- Passenger safety

26.11. 2019

Obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi- Crisis management

26.11. 2019

 

Varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa - passenger safety, cargo safety and hull integrity

26.11. 2019

Obvladovanje množic – Crowd management

26.11. 2019

Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi - Manoeuvring and handling a large ship and ship with unusual manoeuvring characteristics

Zbiramo prijave

Vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni ravni/ Leadership and managemnt of  Human resourses-management level 

Zbiramo prijave

Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom - Fast rescue boat

Zbiramo prijave

Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema  / ECDIS

28.11. - 6.12. 2019

 

 

Osvežitveni tečaji / Refresher course

 

Osvežitveni tečaj – Osnovna usposobljenost/ Basic training

27.11.2019

Osvežitveni tečaj – Gašenje požara/advance FF

Zbiramo prijave

Osvežitveni tečaj – Hitri reševalni čoln/ Fast rescue boat

Zbiramo prijave

Osvežitveni tečaj GMDSS - GOC

zaključen 8.11. 2019

Zbiramo prijave

Osvežitveni GMDSS – ROC

 

Osvežitveni Nujna medicinska pomoč / Elementary medical care

december  2019

Osvežitveni Zdravstvena oskrba / Medical care

december 2019

Osvežitveni ARPA vodstveni/management

 

Osvežitveni ARPA operativna/ operational

 

Osvežitveni radarski opazovalec/ Radar observer

 

Opravljanje nalog na poveljniškem mostu / Bridge Team Management

 

 

 

Upravljanje s čolni / Boat´s certificate

 

Voditelja čolna do 24m

Zbiramo prijave

Mornar motorist

Zbiramo prijave

VHF DSC (GMDSS)

Zbiramo prijave

 

Prijava na usposabljanje - spletna prijavnica

Termini izpitov na URSP

cenik