Svet staršev predstavlja in ga sklicuje predsednik sveta staršev. V odsotnosti predsednika opravlja njegove naloge namestnik.

Zapisniki so pripeti na dnu strani.

Dne 18.10. 2021 je bil konstituiran svet staršev za šolsko leto 2021/22 v naslednji sestavi:

Oddelek Starši
1.A Željko Planinšič
1.B Alen Radojković
2.A Anja Ščulac
2.B Manuela Kuzmin Delgiusto
3.A Mojimir Kranjec
3. B Roberto Rušnjak
4. A Tina Kariž
4. B Simoneta Romih
1.EE Sabina Troha
1.PL Petra Ofentavšek
1.LT Tajib Mašič
2.EE Simon Repič
2.PL Zara Krivec
3.EE Vesna Brkljača
3.PL Stanko Maglica
4. EE Marko Gorenjc
4. PL Nevija Božič
Dijaški dom Maja Stanojević