Učenje na daljavo


Spoštovane dijakinje, dijaki in starši!

Od torka, 17. 3. 2020, dalje bo šola organizirala učenje na daljavo. Učitelji bodo dijakom učno gradivo posredovali na različne načine:

  • v večini oddelkov preko spletnih učilnic (povezava), ki bodo osnova za učenje na daljavo;

  • dopolnilni načini so še: e-pošte in druge aplikacije ter portali za učenje na daljavo (skype, you tube, PP-predstavitve, we transfer, google hangouts, open prof …).

Vse dijake prosimo, da se prijavijo v spletne učilnice in pošljejo e-naslove učiteljem tam, kjer je to potrebno.

Pouk bo sicer potekal po obstoječem urniku. Vse morebitne spremembe bodo zabeležene tudi v easistentu. Predvidevamo, da bo od srede dalje urnik nekoliko poenostavljeni in bodo predmeti, ki imajo dve uri tedensko združeni v bloke, da bo tako učenje enostavnejše za dijake.

Dijake naprošam za odgovoren pristop, sodelovanje v forumih in sprotno učenje. Šolske ure, ki bodo izvedene v E učilnicah ne bomo ponavljali. Navodila za prijavo v spletno učilnico so objavljena na šolski spletni strani (tukaj).

Učitelje naprošam, naj dobro premislijo kako bodo izpeljali ure učenja na daljavo, da količina snovi ne bo prevelika. Dejavnosti v spletnih učilnicah oblikujete tako, da bodo dijaki z njimi pokazali osvojeno znanje ter sledili novi snovi.

Pričakujemo lahko, da nas bo tudi tehnologija večkrat pustila na cedilu, zato prosim za veliko potrpežljivosti in vztrajnosti, saj se tokrat vsi učimo.

 

Borut Butinar,

ravnatelj