Course name

 Date

 Certificate of competency

Please feel free to contact us for the lates dates by email or by phone

GMDSS – GOC

 

GMDSS – ROC

 

 

 

 Certificate of proficiency

 

Osnovna usposobljenost za delo na ladji - Basic training

 

Požarna varnost - firefighting

 

Ozaveščenost o zaščiti- security awareness

 

Usposobljenost za določene naloge zaščite - designated security duties

 

Ladijski častnik za zaščito – Ship security officer

 

Zdravstvena oskrba / Medical care

 

Nujna medicinska pomoč / Medical first aid

 

Radarski opazovalec – radar observer

 

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na operativni ravni / ARPA operational level

 

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na vodstveni ravni / ARPA management level

 

 

 

 Certificate

 

Varnost potnikov- Passenger safety

 

Obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi- Crisis management

 

Varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa - passenger safety, cargo safety and hull integrity

 

Obvladovanje množic – Crowd management

 

Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi - Manoeuvring and handling a large ship and ship with unusual manoeuvring characteristics

 

Vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni ravni/ Leadership and managemnt of  Human resourses-management level – v pripravi!!!

 

Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom - Fast rescue boat

 

Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema  / ECDIS

 

Usposabljanje za inštruktorje - Train the trainer

 

Osvežitveni tečaji / Refresher course

 

Osvežitveni tečaj – Osnovna usposobljenost/ Basic training

 

Osvežitveni tečaj – Gašenje požara/advance FF

 

Osvežitveni tečaj – Hitri reševalni čoln/ Fast rescue boat

 

Osvežitveni tečaj GMDSS - GOC

 

Osvežitveni GMDSS – ROC

 

Osvežitveni Nujna medicinska pomoč / Elementary medical care

 

Osvežitveni Zdravstvena oskrba / Medical care

 

Osvežitveni ARPA vodstveni/management

 

Osvežitveni ARPA operativna/ operational

 

Osvežitveni radarski opazovalec/ Radar observer

 

Opravljanje nalog na poveljniškem mostu / Bridge Team Management

 

 

 

Upravljanje s čolni / Boat´s certificate

 

Voditelja čolna do 24m_Boat driving licence up to 24m

 

Mornar motorist - vessels up to 100 GT and to 250 kW 

 

VHF DSC (GMDSS)

 

 

 

Termini izpitov na URSP

cenik