Electrician
Activities
Maritime Baptism
Events
NAUTICAL TECHNICIAN
ELECTRICAL…
SCHOOL VESSELS AND…

Pomorska šola se nahaja v Portorožu nad glavno cesto ob čudovitem pogledu na Piranski zaliv, kjer poteka izobraževanje bodočih pomorščakov že vse od leta 1962. Na šoli izvajamo štiri srednješolske strokovne programa, ki trajajo 4 leta:

Šola ima dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena leta 1947, in je danes edina pomorska šola v državi, zato so posebnost naše šole dijaki iz vse Slovenije, dobrodošli pa so tudi tujci. Naši programi so usmerjeni v prihodnost, ker z znanji, s katerimi bogatimo dijake, povezujemo in razvijamo svet.

Vizija Elektro in pomorske šole Portorož

Šola želi povezovati stike z gospodarstvom in strokovnimi ustanovami v domačem in mednarodnem okolju ter s tem gojiti svojo prepoznavnost. Dijakom hoče zagotavljati pouk z aktivnimi metodami in oblikami dela ter vzgojiti dijaka, ki je vedoželjen, delaven, odgovoren in razgledan v stroki ter širše.

Zakaj na Elektro in pomorsko šolo Portorož?

 • zaposljivosti na trgu dela
 • dobrih rezultatov na poklicni maturi
 • dopoldanskega pouka
 • dobro usposobljenih učiteljev
 • medsebojnega spoštovanja in sodelovanja
 • učbeniškega sklada
 • bližine morja
 • mednarodne izmenjave dijakov
 • bližine dijaškega doma
 • ekskurzij doma in v tujini
 • direktnega avtobusa do šole
 • sodobno opremljenih učilnic, laboratorijev, simulatorja in čolnarne
 • šolske telovadnice
 • urejene tople in hladne malice