V izbrani program na Elektro in pomorski šoli se lahko vpišeš, če si v dosedanjem izobraževanju zaključil vsaj osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

Programi trajajo štiri leta in se zaključijo s poklicno maturo.

Vsi, ki se nameravajo vpisati v 1. letnik, morajo oddati prijavo za vpis - prijavnica in ostale pomembne informacije so na voljo na Portalu GOV.si.

Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili (spričevalo) praviloma oddajo na osnovni šoli, ostali kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi jo posredujejo neposredno izbrani srednji šoli. Učenci, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, prijavo pošljejo neposredno srednji šoli.