Knjižnica predstavlja informacijsko in učno središče šole ter je namenjena dijakom in ostalim delavcem na šoli. Dijake navaja na samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov. V knjižnici je urejena tudi čitalnica, v kateri dijaki uporabljajo priročnike, se učijo, pišejo naloge, proste ure pa lahko namenijo sproščenemu branju, listanju revij in brskanju po spletu.

Knjižničarki: 

URNIK KNJIŽNICE 

torek 7.30 - 12.30

petek 7.30 - 12.30

Učbeniki in delovni zvezki