Program Logistični tehnik je 4 letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki nas nauči kako organizirati najrazličnejše vrste prevozov ljudi in blaga. Nauči nas kako najhitreje, najceneje in najvarneje pripeljati blago ali potnike na cilj.

Logistika je ena od najhitreje rastočih panog gospodarstva in ponuja možnost zaposlitve, tako v domačih/lokalnih/državnih podjetjih, kot pri predstavnikih tujih globalistov, ki vedno več vlagajo v razvoj logistike v Kopru in v Sloveniji (transport, špedicija, skladiščenje, načrtovanje prometnih in logističnih tokov). Na tej POVEZAVI si lahko ogledate film največjega zaposlovalca na Obali, Luke Koper. In kaj pravijo mediji o nas? Poglejte si na tej POVEZAVI od 14.20 minute dalje.

Kot izučenemu logističnemu tehniku, se odprejo možnosti za privlačna delovna mesta: v državnih in zasebnih podjetjih na področju pomorske agenture, transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih delovnih mestih. Naša šola sodeluje s podjetji, tako da sta praksa in stik z bodočimi delodajalci zagotovljena. Dijaki, ki se v času prakse izkažejo, dobijo možnosti takojšnje zaposlitve. Delodajalci za dijake ponujajo tudi štipendije.

Naša posebnost

Posebnost programa Logistični tehnik na naši šoli je, da edini v Sloveniji nudi znanja s področja pomorske agenture ter znanja ladijskega posrednika (broker). Splošnoizobraževalni predmeti omogočajo dobro splošno znanje, vrsta strokovnih predmetov pa preko izkustvenega učenja pripravlja dijake za odgovorno opravljanje poklica logističnega tehnikapomorskega agenta in ladijskega posrednika.

Dijaki izven obalnega območja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

Oglejte si še:

Nov program Logistični tehnik na RTV SLO 4.2.2022  

Oglej si brišuro Misli modro: