Primarni cilj tekmovanj v znanju matematike je predvsem širjenje in poglabljanje znanja matematike, utrjevanje logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti. Ne gre pa zanemariti dejstva, da tovrstna tekmovanja služijo tudi popularizaciji matematike in predstavljajo dodaten vir matematičnih problemov, s katerimi se dijaki lahko spopadejo ne le na šolski, ampak tudi na državni ravni.
Na šoli potekata tekmovanje v razvedrilni matematiki in tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike. Obe tekmovanji se izvajata v sklopu DMFA Slovenije. 
Dijaki, ki se na posameznem šolskem tekmovanju odrežejo dovolj dobro, prejmejo bronasto priznanje, najuspešnejši pa dobijo priložnost, da se preizkusijo še na državnem tekmovanju, kjer lahko osvojijo srebrno ali celo zlato priznanje.
Zakaj se torej ne bi preizkusil v znanju matematike tudi ti?