LOGISTIČNI TEHNIK

Paragraph

Program Logistični tehnik je 4 letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki nas nauči kako organizirati najrazličnejše vrste prevozov ljudi in blaga. Nauči nas kako najhitreje, najceneje in najvarneje pripeljati blago ali potnike na cilj.

Logistika je ena od najhitreje rastočih panog gospodarstva in ponuja možnost zaposlitve, tako v domačih/lokalnih/državnih podjetjih, kot pri predstavnikih tujih globalistov, ki vedno več vlagajo v razvoj logistike v Kopru in v Sloveniji (transport, špedicija, skladiščenje, načrtovanje prometnih in logističnih tokov). Na tej POVEZAVI si lahko ogledate film največjega zaposlovalca na Obali, Luke Koper. In kaj pravijo mediji o nas? Poglejte si na tej POVEZAVI od 14.20 minute dalje.

Kot izučenemu logističnemu tehniku, se odprejo možnosti za privlačna delovna mesta: v državnih in zasebnih podjetjih na področju pomorske agenture, transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih delovnih mestih. Naša šola sodeluje s podjetji, tako da sta praksa in stik z bodočimi delodajalci zagotovljena. Dijaki, ki se v času prakse izkažejo, dobijo možnosti takojšnje zaposlitve. Delodajalci za dijake ponujajo tudi štipendije.

Naša posebnost

Posebnost programa Logistični tehnik na naši šoli je, da edini v Sloveniji nudi znanja s področja pomorske agenture ter znanja ladijskega posrednika (broker). Splošnoizobraževalni predmeti omogočajo dobro splošno znanje, vrsta strokovnih predmetov pa preko izkustvenega učenja pripravlja dijake za odgovorno opravljanje poklica logističnega tehnika, pomorskega agenta in ladijskega posrednika.

Dijaki izven obalnega območja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

Oglejte si še:

Nov program Logistični tehnik na RTV SLO 4.2.2022:

 

Zakaj bi se vpisal v program logistični tehnik?

 • Ker je logistika veda prihodnosti, saj je uspeh podjetja vedno bolj odvisen od uspešne logistike.
 • Ker je delo v pomorskih agencijah in logističnih podjetjih za mlade zanimivo, dinamično in polno vsakdanjih novih izzivov.
 • Ker koprsko pristanišče predstavlja najkrajšo transportno pot med Daljnim vzhodom in Srednjo Evropo, zato ima logistika v Sloveniji in na Obali velik potencial.
 • Ker je Koper največje kontejnersko pristanišče v severnem Jadranu z ambicioznimi načrti, ki jih bo s pridobitvijo drugega tira tudi uresničilo in preseglo.
 • Ker želiš v bodočnosti opravljati delo pomorskega agenta ali ladijskega posrednika.
 • Ker je izvedba programa tesno povezana z delodajalci in po končanem šolanju ne bo težav z zaposlitvijo.
 • Ker te bo program usposobil za raznoliko delo na področju pomorske agenture, menedžmenta, transporta, špedicije in skladiščenja.
 • Ker bodo tvoja znanja prenosljiva tudi na druga področja.
 • Ker nas podpira Zveza pomorsko-prometnih agencij Slovenije, ki potrebuje srednješolsko izobražen kader s poznavanjem logistike prometnih tokov.
 • Ker na Obalnem področju deluje več kot 70 različnih logističnih podjetij, ki svoj promet letno povečujejo in potrebujejo nove zaposlene

Predmetnik Logistični tehnik (SSI)

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Sociologija

izbirno

70

3

P9

Psihologija

izbirno

70

3

P10

Fizika

obvezno

140

6

P11

Kemija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologija blagovnih tokov

obvezno

204

11

M2

Tehnologija komuniciranja

obvezno

204

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

obvezno

170

8

M4

Transportna sredstva

obvezno

238

12

M5

Logistika tovornih tokov

obvezno

442

24

M6

Mednarodna blagovna menjava

izbirno

204

10

M7

Logistika potniških tokov

izbirno

102

5

M8

Sredstva mehanizacije

izbirno

102

5

M9

Avtomatizacija in robotizacija

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

76

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Pomorski agent

 

300

 

 

Ladijski posrednik

 

68

 

 

Nemški jezik

 

210

 

Skupaj E

 

578

 

 

Skupaj pouka (A + B + E)

 

4418

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)

 

4770

230

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

4922

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz logistike
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščine ali italijanščine) ali matematike
 •  izdelek oz. storitev in zagovor