PUD elektrotehnik

Praktično usposabljanje z delom (PUD) v programu Elektrotehnik

PUD v programu elektrotehnik opravljajo dijaki v 2. in 3. letniku. Dijaki preživijo deset delovnih dni pri delodajalcih, kjer v specializiranih delavnicah spoznavajo vrste in način dela, ki ga bodo opravljali kot elektrotehniki. PUD je obvezen del šolskih obveznosti in zelo pomemben korak pri oblikovanju bodoče kariere. Marsikdo od dijakov nato pri delodajalcu opravlja počitniško delo. Kar nekaj primerov imamo, ko se je dijak po zaključku šolanja pri njih zaposlil.

Šola redno sodeluje s cca. 30 delodajalci, na predlog dijakov pa z veseljem preveri in sprejema tudi nove (predloge sprejema organizator PUD do konca novembra tekočega šolskega leta). Interes med delodajalci se iz leta v leto povečuje, tako pri velikih podjetjih kot pri malih obrtnikih. Dijaka lahko sprejme delodajalec, ki opravlja registrirano dejavnost s področja elektrotehnike.

Vodja PUD-a za elektrotehnike je Matjaž Kocjančič.