Elektrotehnik

Paragraph

Elektrotehnik je 4 - letni program, ki fante in dekleta popelje v svet sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektron­skih in avtomatskih naprav.

Elektrotehnika prepleta delo za mizo, računalnikom, merilniki, električnimi in elektronskimi napravami, v mehanični delavnici, tovarni televizorjev, razvoju programske opreme, stanovanju...

V času šolanja ob številnih praktičnih primerih dijaki spoznavajo zako­nitosti, ki poganjajo elektronske naprave, računalnike, pa tudi dvigala, vlake, elek­trarne... Dijaki imajo poleg splošnih in strokovnih predmetov tudi obvezno opravljanje delovne prakse v podjetjih. Če so se v času prakse izkazali, imajo tam tudi možnost nadaljnje zaposlitve

Spoznavanje elektrotehnike se začne s sesta­vljanjem in razumevanjem osnovnih vezav in vezij, nadaljuje preko osnovnih zakonitosti digitalne tehnike in mikroračunalnikov ter nad­grajuje v razumevanje sistemov, ki nas obdajajo. Sodobna elektronika pomaga tudi učiteljem elektronike, saj s pomočjo računalnikov, ele­ktronskih tabel, kamer in fotoaparatov lahko »nano« svet prikažejo milijonkrat povečan.

Pouk poteka v sodobnih in dobro opremljenih učilnicah ter laboratorijih, pa tudi na strokovnih ekskurzijah in sejmih.

Dijaki izven obalnega območja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

 


Brošura programa Elektrotehnik
bošura elektrotehnik

Brošura šole GEPŠ

Zakaj bi se vpisal v program elektrotehnik?

  • Ker je izvedba programa tesno povezana z delodajalci in po končanem šolanju ne bo težav z zaposlitvijo.
  • Ker te bo program usposobil za delo na področju sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektron­skih in avtomatskih naprav, vendar bodo tvoja znanja prenosljiva tudi na druga področja.
  • Ker boš lahko opravljal dela na različnih področjih: od vzdrževanj in montaže v go­spodinjstvih, gostinstvu, industriji, preko proi­zvodnje elektronike in avtomatike, do razvoja najsodobnejših naprav sodobne družbe.
  • Ker se po izobraževanju lahko takoj vključiš v delovni proces, saj delodajalci že danes sprašujejo po kandidatih za zaposlitev, ali pa nadaljuješ izobraževanje na fakulteti ali višji šoli.
  • Ker ima šola najlepši razgled, dobro opremljene učilnice in učitelje, ki so mojstri na svojem področju in te radi odpeljejo na razne strokovne ekskurzije in sejme.

Oznaka

Programske enote

Obvezno
Izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Italijanščina

obvezno

272

13

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Psihologija

izbirno

68

3

P10

Fizika

obvezno

136

6

P11

Kemija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2137

113

B – Strokovni moduli (za celoten program)

M1

Informacijske tehnologije in podjetništvo

obvezno

136

7

M2

Elektrotehnika 1

obvezno

204

10

M3

Elektrotehnika 2

obvezno

204

10

M4

Programirljive naprave

obvezno

204

10

M5

Elektronski elementi in vezja

obvezno

136

7

M6

Merjenje v elektrotehniki

obvezno

136

7

M7

Električne in komunikacijske inštalacije

obvezno

136

7

M12

Regulacije

izbirno

136

7

M13

Mikroprocesorske naprave

izbirno

136

7

M14

Avtomatizirani postroji

izbirno

136

7

M15

Obdelava in prenos podatkov

izbirno

136

7

Skupaj B

 

1700

86

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

– Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

480

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

420

23

Skupaj pouk (A + B + E)

 

4529

223

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

 

784

31

Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)

 

4881

237

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

5185

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

149