KONTAKT IN URADNE URE

Tajnica poklicne mature: Kristina Ugrin Knap

Uradne ure: PON. 10.00 - 10.45

E-naslov: geps.pom@gmail.com

Telefonska številka: 05 671 32 47

 

KOLEDAR POKLICNE MATURE

OBRAZCI

 

Poklicna matura je državni izpit, ki ga dijak lahko opravlja v spomladanskem (junij), jesenskem (avgust) ali zimskem (februar) roku. Z opravljeno maturo kandidat pridobi izobrazbo pete stopnje.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, in sicer:

  • slovenščina
  • strokovni predmet:  navtika(plovbni tehnik) ali elektrotehnika (elektrotehnik)
  • izbirni predmet:  matematika ali italijanščina ali angleščina
  • izdelek oz. storitev in zagovor

 

Po uspešno zaključeni poklicni maturi lahko vsak opravlja še dodatni predmet splošne mature (5. predmet). Z opravljenim izpitom iz 5. predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo, možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov, brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe .

Kot 5. predmet si vsak lahko izbere kateri koli predmet splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program. Pomembno je tudi, da si vsak izbere tisti predmet, ki je določen kot pogoj za vpis s poklicno maturo v študijski program, v katerega se želi vpisati. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe.

 

Za pripravo, organizacijo in izvedbo mature na državni ravni skrbijo maturitetni organi in Državni izpitni center, znotraj šole pa šolska maturitetna komisija in šolske izpitne komisije.