KONTAKTI

GEPŠ – Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Enota Elektro in pomorska šola Portorož

Pot pomorščakov 4

6320 Portorož

Slovenija

e-naslov šole: (geps@guest.arnes.si)

Pomočnica ravnatelja: Katja Pobega (katja.pobega@guest.arnes.si)

Poslovna sekretarka: Andreja Sovinek (andreja.sovinek1@guest.arnes.si)

Računovodstvo: mag. Katja Babič Kaligarič (katja.babic-kaligaric@guest.arnes.si), Karen Vodopivec (karen.vodopivec@guest.arnes.si

Tajnica mature:  Kristina Ugrin Knap (kristina.ugrin@guest.arnes.si)

Telefoni:

Tajništvo: 05 671 34 90

Računovodstvo: 05 671 32 43, 05 671 32 41

Svetovalna služba: 05 671 32 44

Pomočnica ravnatelja: 05 671 32 50

Ravnatelj: 05 671 34 91

Zbornica: 05 671 32 45

Knjižnica: 05 671 34 47

Fax: 05 671 34 92