Dejavnosti

Šola ponuja bogato izbiro obšolskih dejavnosti v obliki krožkov, tekmovanj, delavnic, ekskurzij, izvenšolskih projektov ...

Nekaj jih predstavljamo v naslednjih zavihkih (glej levo).