Knjižničarka: Graziella Viola

email: graziella.viola@guest.arnes.si

 

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si dijaki lahko izposodijo komplet učbenikov ali posamezne učbenike za tekoče šolsko leto .

V skladu ni učbenikov za tuje jezike in delovnih zvezkov, omenjene pripomočke dijaki kupijo sami.

Obvestilo in naročilnico izposoje učbenikov za naslednje šolsko leto prejmejo dijaki junija in je objavljena tudi na šolski spletni strani. Pogoj za izposojo učbeniškega kompleta je plačilo izposojevalnine.

Dijaki prejmejo učbenike prve dni v septembru in jih vrnejo ob izteku šolskega leta.

URNIK KNJIŽNICE 

torek 7.30 - 12.30

petek 7.30 - 12.30

 

Učbeniki in delovni zvezki 2021/22: http://www.geps.si/node/649