Učbeniški sklad

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega si dijaki lahko izposodijo komplet učbenikov ali posamezne učbenike za tekoče šolsko leto.

V skladu ni učbenikov za tuje jezike in delovnih zvezkov, zato jih dokupijo dijaki sami.

Obvestilo in naročilnico izposoje učbenikov za naslednje šolsko leto prejmejo dijaki junija. Pogoj za izposojo učbeniškega kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša eno tretjino nabavne cene gradiva. Možno je oddati tudi vlogo za subvencionirano izposojnino učbenikov.

Dijaki prejmejo učbenike prve dni v septembru in jih vrnejo ob izteku šolskega leta.

U. SKLAD-PT-Narocilnica 2023-24.pdf (784.26 KB)
U. SKLAD-LT-Narocilnica 2023-24.pdf (732.91 KB)
U. SKLAD-EE-Narocilnica 2023-24.pdf (766.16 KB)
NOVO-U. SKLAD-TR-Narocilnica 2023-24.pdf (681.87 KB)