Predmetnik

predmetnik: ELEKTROTEHNIK (SI) SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno

Izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Italijanščina

obvezno

272

13

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Sociologija

izbirno

68

3

P9

Psihologija

izbirno

68

3

P10

Fizika

obvezno

136

6

P11

Kemija

obvezno

68

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2137

113

B – Strokovni moduli (za celoten program)

M1

Informacijske tehnologije in podjetništvo

obvezno

136

7

M2

Elektrotehnika 1

obvezno

204

10

M3

Elektrotehnika 2

obvezno

204

10

M4

Programirljive naprave

obvezno

204

10

M5

Elektronski elementi in vezja

obvezno

136

7

M6

Merjenje v elektrotehniki

obvezno

136

7

M7

Električne in komunikacijske inštalacije

obvezno

136

7

M12

Regulacije

izbirno

136

7

M13

Mikroprocesorske naprave

izbirno

136

7

M14

Avtomatizirani postroji

izbirno

136

7

M15

Obdelava in prenos podatkov

izbirno

136

7

Skupaj B

 

1700

86

Od tega za praktično izobraževanje v šoli:

C Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

480

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

304

12

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

420

23

Skupaj pouk (A + B + E)

 

4529

223

Skupaj praktično izobraževanje (C + Č)

 

784

31

Skupaj izobraževanje v šoli (A + B + D + E)

 

4881

237

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

5185

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditne točke

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

130

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

149