GEPŠ Piran v šolskem letu 2022/23 ponuja bogato izbiro obšolskih dejavnosti v obliki krožkov, tekmovanj, delavnic, ekskurzij, izvenšolskih projektov ...

Poleg učiteljev so mentorji tudi zunanji sodelavci. Pri njih dobite informacije o sodelovanju in vsebini dejavnosti.

Nekaj krožkov je po preglednici v nadaljevanju podrobneje predstavljenih.

Ponudbo in časovno načrtovanje se bo dopolnjevalo sproti, zato priporočamo redno spremljanje novic na šolski spletni strani, socialnih omrežjih šole in oglasnih tablah.

 

KROŽKI / TEKMOVANJA

MENTOR/-ICA

Gledališki abonma

Katja Pobega

Tekmovanje iz matematike

Matija Primožič, Gorazd Lah

Tekmovanje iz fizike

Špela Gec Rožman, Gorazd Lah

Tekmovanje iz elektrotehnike

Matjaž Kocjančič

Angleščina za strokovne šole

Klavdija Šavle

Tekmovanje iz  znanja italijanščine

Kristina Ugrin Knap

Športna tekmovanja

Tilen Vodlan, Geraldina Gržinič

Tekmovanje iz kemije

Breda Novak

Tekmovanje iz geografije

Maks Bembič

Veslanje

Rok Sorta

Radioamaterski krožek

Marsell Marinšek

Robotika

Robert Stegel

Podjetniški krožek

Tina Kariž