Interesne dejavnosti (ID)

Interesne dejavnosti (ID) ali obvezne interesne vsebine (OIV) so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnih programov, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc.

September:

 • 4. do 8. sep., 1. letniki: Vodne aktivnosti
 • 8. sep., 3. letniki: Predstavitev slovenske vojske
 • 9. sep., vsi dijaki: Pomorski krst 
 • 19. sep., 1. in 4. letniki: Športni dan
 • 20. sep., 2. in 3. letniki: Športni dan
 • 21. do 23. sep., 2. in 4. letniki: PT Ekskurzija Genova
 • 29. sep., 3. letnik PT: Nemčija – izmenjava (14 dni)

Oktober

 • 4. okt., 3. letniki Obisk Občine Piran
 • 23. okt., 3. letniki Ekskurzija Ljubljana
 • 23. okt., 1. letniki Ekskurzija Piran

November

 • 15. nov. 3. LT Ogled SŽ Divača
 • 28. nov 3. EE Strokovna ekskurzija

December

 • 16. – 17. dec., vsi: Adventna ekskurzija Celovec
 • 22. dec., vsi: Proslava pred dnevom samostonjosti in enotnosti

Januar

 • 16. jan., 1. in 3. letniki: Zimski športni dan
 • 17. jan., 2. in 4. letniki: Zimski športni dan
 • 19. – 20. jan., 4. letniki: Sejem informativa