Prireditve

Pomorski krst: 1. vikend v septembru

Regata v kuterjih: november

Dan odprtih vrat

Proslava ob dnevu samostojnosti (december),

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku (februar) in ob dnevu

Proslava dan državnosti (junij)

Srečanje GEPŠa: maj (skupni športni dan z družabnim dogajanjem)