Elektrotehnik

Elektrotehnik je 4 - letni program, ki fante in dekleta popelje v svet sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektron­skih in avtomatskih naprav.

Video predstavitve:

Elektrotehnika Maturitetni izdelki Projekt Creator Tekmovanja Krožek robotike Krožek 3D tehnologij


Poglejte si izdelke, ki so jih v času šolanja izdelali naši dijaki.


Elektrotehnika prepleta delo za mizo, računalnikom, merilniki, električnimi in elektronskimi napravami, v mehanični delavnici, tovarni televizorjev, razvoju programske opreme, stanovanju...

V času šolanja ob številnih praktičnih primerih dijaki spoznavajo zako­nitosti, ki poganjajo elektronske naprave, računalnike, pa tudi dvigala, vlake, elek­trarne... Dijaki imajo poleg splošnih in strokovnih predmetov tudi obvezno opravljanje delovne prakse v podjetjih. Če so se v času prakse izkazali, imajo tam tudi možnost nadaljnje zaposlitve.
 
Spoznavanje elektrotehnike se začne s sesta­vljanjem in razumevanjem osnovnih vezav in vezij, nadaljuje preko osnovnih zakonitosti digitalne tehnike in mikroračunalnikov ter nad­grajuje v razumevanje sistemov, ki nas obdajajo. Sodobna elektronika pomaga tudi učiteljem elektronike, saj s pomočjo računalnikov, ele­ktronskih tabel, kamer in fotoaparatov lahko »nano« svet prikažejo milijonkrat povečan.

Pouk poteka v sodobnih in dobro opremljenih učilnicah ter laboratorijih, pa tudi na strokovnih ekskurzijah in sejmih.
 
Po opravljeni poklicni maturi se izučenemu elektrotehniku odprejo možnosti za različna delovna mesta: od vzdrževanj in montaže v go­spodinjstvih, gostinstvu, industriji, preko proi­zvodnje elektronike in avtomatike, do razvoja najsodobnejših naprav sodobne družbe. Lahko pa se vpišejo na višje in visoke strokovne šole. Če poleg poklicne mature opravijo še peti predmet na gimnazi­jski maturi, lahko nadaljujejo šolanje tudi na univerzitetnih programih tehniške smeri.

Dijaki izven obalnega območja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

Brošura programa Elektrotehnik
bošura elektrotehnik

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/pkZp1JQWA9g" title="Elektrotehnik GEPŠ Piran 2020" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Brošura šole GEPŠ