Tekmovanje iz angleščine

Šola redno sodeluje na tekmovanju iz angleščine za srednje strokovne šole, tako imenovanem Poliglot, ki se izvaja že od leta 2005. Tekmovanje se organizira za dijake 3. letnikov. Poteka na dveh nivojih, šolsko tekmovanje na šoli in državno na šoli zmagovalca prejšnjega tekmovanja. Tekmovanji potekata v spomladanskih mesecih od februarja do marca. Če dijak doseže na šolskem tekmovanju 70 % točk, dobi bronasto priznanje in najboljši dva ali trije gredo na državno tekmovanje. Običajno prvim desetim najboljšim dijakom podelijo srebrna in zlata priznanja, zmagovalec pa še posebno nagrado.

Samo tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je pisno sporočanje – spis na določeno temo. Drugi del je sestavljen iz slušnega razumevanja, rabe jezika in besedišča.

Menim, da je sodelovanje na tekmovanjih za dijake zanimiva in koristna izkušnja, zato z veseljem vabim dijake 3. letnikov, da sodelujejo in se preizkusijo  v znanju angleščine.

Mentorica: Klavdija Šavle, prof. ang .