TEHNIK/CA RAČUNALNIŠTVA

Ne glej v prihodnost – pomagaj jo ustvarjati!

Napredne digitalne tehnologije se neustavljivo razvijajo in morda se prav ti želiš podati na pot programiranja, izdelave in oblikovanja spletnih strani, iznajdbe koristnih spletnih aplikacij ali pa te privlači zahtevnejše delo z zbirkami podatkov, upravljanjem in administracijo omrežnih sistemov. Pravo podporo in strokovno osnovo ti lahko ponudi izobraževalni program Tehnik/ca računalništva.

clip art

Opis izobraževalnega programa

Predmetnik 4-letnega srednjega strokovnega izobraževanja je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega izobraževanja na šoli in pri delodajalcu, interesnih dejavnosti in odprtega kurikuluma. Dijaki/inje spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravilno in varno rabo računalniških orodij in naprav, naučijo se programirati v nekaterih osnovnih jezikih, spoznajo in uporabljajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij, poznajo delovanje, uporabo in vzdrževanje elementov računalniških sistemov, usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo, razumejo strokovno terminologijo v angleškem in slovenskem jeziku, pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev, obvladajo metode dela z zbirkami podatkov, usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme. Ob koncu šolanja izdelajo samostojno projektno nalogo ter se naučijo osnov podjetništva.