Predmetnik Logistični tehnik (SSI)

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Matematika

obvezno

408

20

P3

Tuji jezik I

obvezno

417

20

P4

Tuji jezik II

obvezno

204

10

P5

Umetnost

obvezno

70

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

70

3

P8

Sociologija

izbirno

70

3

P9

Psihologija

izbirno

70

3

P10

Fizika

obvezno

140

6

P11

Kemija

obvezno

70

3

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2378

111

B – Strokovni moduli

M1

Tehnologija blagovnih tokov

obvezno

204

11

M2

Tehnologija komuniciranja

obvezno

204

11

M3

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje

obvezno

170

8

M4

Transportna sredstva

obvezno

238

12

M5

Logistika tovornih tokov

obvezno

442

24

M6

Mednarodna blagovna menjava

izbirno

204

10

M7

Logistika potniških tokov

izbirno

102

5

M8

Sredstva mehanizacije

izbirno

102

5

M9

Avtomatizacija in robotizacija

izbirno

102

5

Skupaj B

 

1462

76

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

568

23

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

6

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

 

Interesne dejavnosti

 

352

15

E – Odprti kurikulum

 

Pomorski agent

 

300

 

 

Ladijski posrednik

 

68

 

 

Nemški jezik

 

210

 

Skupaj E

 

578

 

 

Skupaj pouka (A + B + E)

 

4418

216

Skupaj praktičnega izobraževanja (C + Č)

 

720

29

Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)

 

4770

230

Skupaj (A + B + Č + D + E)

 

4922

236

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

 

240

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

136

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

151

 

Program se zaključi s poklicno maturo, ki obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • pisni in ustni izpit iz logistike
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščine ali italijanščine) ali matematike
  •  izdelek oz. storitev in zagovor