Zakaj bi se vpisal v program elektrotehnik?

  • Ker je izvedba programa tesno povezana z delodajalci in po končanem šolanju ne bo težav z zaposlitvijo.
  • Ker te bo program usposobil za delo na področju sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektron­skih in avtomatskih naprav, vendar bodo tvoja znanja prenosljiva tudi na druga področja.
  • Ker boš lahko opravljal dela na različnih področjih: od vzdrževanj in montaže v go­spodinjstvih, gostinstvu, industriji, preko proi­zvodnje elektronike in avtomatike, do razvoja najsodobnejših naprav sodobne družbe.
  • Ker se po izobraževanju lahko takoj vključiš v delovni proces, saj delodajalci že danes sprašujejo po kandidatih za zaposlitev, ali pa nadaljuješ izobraževanje na fakulteti ali višji šoli.
  • Ker ima šola najlepši razgled, dobro opremljene učilnice in učitelje, ki so mojstri na svojem področju in te radi odpeljejo na razne strokovne ekskurzije in sejme.