Praktično usposabljanje z delom (PUD) v programu Plovbni tehnik

 

Dijaki 2. letnika bodo PUD opravljali v okviru projekta Erasmus plus. Tako kot prejšnje leto, je tudi v novem šolskem letu predvideno križarjenje s šolsko jadrnico po Baltiku in Severnem morju. Termine bomo prilagajali glede na epidemiološke razmere in razpoložljive termine.

Dijaki 3. letnika bodo PUD opravljali po zaključku šolskega leta. Ker ni dovolj mest, da bi vsi dijaki istočasno opravljali PUD, bodo imeli prednost dijaki iz dijaškega doma, ostali pa ga bodo glede na razpoložljiva delovna mesta opravljali kasneje. PUD bodo dijaki opravljali na naslednjih delovnih mestih:

  • ladje Splošne plovbe (samo štipendisti Splošne plovbe)
  • vlačilci Adria Tow (Koper, omejeno na 8 dijakov)
  • uprava RS za pomorstvo (izpostave Koper, Izola in Piran)
  • služba za varovanje obalnega morja (Koper)
  • pomorski muzej (Portorož)
  • turistično-ribiška plovila (Izola)

V času tekočega šolskega leta dijaki opravljajo zdravniške preglede in tečaje/izpite predpisane v skladu z mednarodno pomorsko zakonodajo, pri čemer pridobijo pooblastila zahtevana za opravljanje PUD na ladjah Splošne plovbe, vlačilcih ter po končanem šolanju za opravljanje pripravništva. O tem ste bili dijaki in starši obveščeni med poletnimi počitnicami.

Dijaki morajo med praktičnim usposabljanjem z delom v obeh letnikih voditi dnevnik delovne prakse oz. pripravniški dnevnik.

Uspešno opravljena praksa je eden od pogojev za napredovanje v višji letnik.

Vodja PUD-a za plovbne tehnike je Timothy Šuc.