Državna tekmovanja „elektrotehnikov“

·        Tekmovanje poteka vsako leto na drugi elektro šoli.

·        Tekmuje se v kategorijah: elektrotehnik, elektrikar, računalniški tehnik in računalnikar.

·        Naša šola izvaja le program elektrotehnik in nima pogojev organizacijo tekmovanja!

·        Tekmovanje je marca, šola organizatorka januarja seznani mentorje z nalogo in opremo!

·        Glede na specifiko opreme organizator po potrebi pripravi delavnico za mentorje in dijake

 

Nepisana pravila glede nalog in opreme

·        Organizator si zamisli temo tekmovanja.

·        Potrebno opremo praviloma ponudi po ugodni ceni distributer

·        Organizator po potrebi skupaj z distributerjem ponudi:

o   Seznanitev mentorjev z nalogo in pravili tekmovanja

o   Usposabljanje za mentorje

o   Usposabljanje za dijake

·        Šola, ki je naloga predstavlja izziv se prijavi na tekmovanje in na usposabljanja

·        Šola nabavi opremo in se s skupinico dijakov, pod vodstvom mentorja pripravlja na tekmovanje

 

Dosežki na tekmovanjih ELEKTROTEHNIKOV.