Paragraph

PLOVBNI TEHNIK izobražuje bodoče pomorščake in je osnova za opravljanje službe častnika/častnice krova in kapitana/kapitanke ladje. Primeren je za vse, ki jih zanima delo na morju ali ob njem.

PLOVBNI TEHNIK izobražuje bodoče pomorščake in je osnova za opravljanje službe častnika/častnice krova in kapitana/kapitanke ladje. Primeren je za vse, ki jih zanima delo na morju ali ob njem.

Delo pomorščaka je iskano, polno izzivov, odgovorno, z odličnim zaslužkom in dolgimi dopusti.

Zaposlitev je možna na raznovrstnih ladjah po vsem svetu - na tovorni kontejnerski ladji, potniški, tankerju, jahti, vlačilcu ali raziskovalni ladji... Pomorski poklic je poseben poklic z velikimi izzivi, pa tudi odgovornostjo in ponosom. Je zanimiv in raznolik, saj nudi raziskovanje morij, oceanov, mest, ljudi, običajev...

Izobraževanje poteka v specializiranih učilnicah, v laboratoriju, čolnarni, na različnih plovilih (na vesla, jadra, motor). Po končanem 3. letniku dijaki opravljajo prakso na prekooceanskih ladjah. Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, po kateri imajo dijaki možnost nadaljnjega šolanja. Program je narejen v skladu s standardom sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, ki si ga lahko pogledate spodaj v prilogi.

Dijaki izven obalnega območja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

Oglej si še:

Program plovbni tehnik na Dobro jutro RTV SLO Januar 2022:

Brošura Mislim modro

certifikat kakovosti
 

Zakaj bi se vpisal v program plovbni tehnik?

  • Ker te zanima morje in vse kar je z morjem povezano.
  • Ker te bo program usposobil za raznoliko delo na področju pomorstva.
  • Ker se lahko po končani šoli zaposlim kot skiper na jahtah, potniških ladjah in ladjah trgovske mornarice.
  • Ker se po izobraževanju lahko takoj vključiš v delovni proces ali pa nadaljuješ izobraževanje na fakulteti ali višji šoli.
  • Ker ima šola najlepši razgled, dobro opremljene učilnice in učitelje, ki imajo veliko izkušenj v pomorstvu.

PREDMETNIK:PLOVBNI TEHNIK (SI) SSI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

487

24

P2

Italijanščina

obvezno

272

13

P3

Tuji jezik

obvezno

417

20

P4

Matematika

obvezno

383

19

P5

Umetnost

obvezno

68

3

P6

Zgodovina

obvezno

102

5

P7

Geografija

obvezno

68

3

P8

Psihologija

obvezno

68

3

P9

Fizika

obvezno

140

6

P10

Kemija

obvezno

70

3

P11

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

 

2415

113

B – Strokovni moduli

M1

Navigacija

obvezno

487

25

M2

Pomorstvo

obvezno

487

25

M3

Tehnika pomorske službe

obvezno

136

6

M4

Ladijski stroji

obvezno

68

3

M5

Poznavanje blaga

obvezno

68

3

M6

Ladijsko zdravstvo

obvezno

68

3

M7

Varstvo pri delu in reševanje na morju

obvezno

68

3

M8

Meteorologija in oceanografija

obvezno

102

5

M9

Tankerji za nafto

izbirno

34

2

M10

Tankerji za pline in kemikalije

izbirno

34

2

M11

Ladje za razsuti tovor

izbirno

34

2

M12

Potniške ladje

izbirno

34

2

Skupaj B

 

1518

75

Od tega minimalno za praktično izobraževanje:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

454

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom

 

304

14

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

 

Aktivno državljanstvo

 

35

2

Interesne dejavnosti

 

317

13

Skupaj D

 

352

15

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

610

32

Skupaj pouka (A+B+E)

 

4543

220

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

758

33

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

4895

235

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

5199

249

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

4

Skupaj kreditnih točk

 

253

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

131

 

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

 

8

 

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

 

11

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

150

 

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijak izbere enega izmed izbirnih strokovnih modulov M9 do M12.