Predstavitev Elektro in pomorske šole Portorož

Elektro in pomorska šola se nahaja v Portorožu nad glavno cesto ob čudovitem pogledu na Piranski zaliv, kjer poteka izobraževanje bodočih pomorščakov in elektrotehnikov že vse od leta 1962. Na šoli izvajamo štiri srednješolske strokovne  programe, ki trajajo 4 leta, to so Plovbni tehnik, Elektrotehnik, Logistični tehnik in Tehnik računalništva. Vsa leta tesno sodelujemo z lokalnim gospodarstvom, ponujamo izvajanje praks tudi v tujini, sodelovanje v Erasmus+ projektih in tekmovanjih iz različnih znanj in kompetenc. Naši programi omogočajo visoko zaposljivost in kakovostno splošno in strokovno znanje.

Šola ima dolgoletno tradicijo, saj je bila ustanovljena leta 1947, in je danes edina pomorska šola v državi, zato so posebnost naše šole dijaki iz vse Slovenije, dobrodošli pa so tudi tujci. Izobraževalni programi so usmerjeni v prihodnost, saj z znanji, s katerimi bogatimo dijake, povezujemo in razvijamo svet.

Vizija Elektro in pomorske šole Portorož

Šola želi povezovati stike z gospodarstvom in strokovnimi ustanovami v domačem in mednarodnem okolju ter s tem gojiti svojo prepoznavnost. Dijakom hoče zagotavljati pouk z aktivnimi metodami in oblikami dela ter vzgojiti dijaka, ki je vedoželjen, delaven, odgovoren in razgledan v stroki ter širše. 

Zakaj na Elektro in pomorsko šolo Portorož?

 • zaposljivosti na trgu dela
 • dobrih rezultatov na poklicni maturi
 • dopoldanskega pouka
 • dobro usposobljenih učiteljev
 • medsebojnega spoštovanja in sodelovanja
 • učbeniškega sklada
 • bližine morja
 • mednarodne izmenjave dijakov
 • bližine dijaškega doma
 • ekskurzij doma in v tujini
 • direktnega avtobusa do šole
 • sodobno opremljenih učilnic, laboratorijev, simulatorja in čolnarne
 • šolske telovadnice
 • urejene tople in hladne malice