Dijaška skupnost (DS) je en izmed mnogih načinov povezovanja dijakov med seboj. Dijaška skupnost GEPŠ Piran je del večje organizacije dijakov Dijaške organizacije Slovenije (DOS). Njen osnovni cilj je skrb za dijake, kar pomeni zastopati interese dijakov, zagotavljati dobre pogoje za šolanje, uveljavljati pravice dijakov, vzpodbujati medsebojno povezovanje in sodelovanje z drugimi organi šole, zagotavljati šolsko demokracijo, enakopravnost in enake možnosti za vse ter vzpodbujati dijake, da postanejo aktivni v civilni družbi.

V Dijaško skupnost GEPŠ Piran – enoto Gimnazija Piran in enoto Elektro in pomorska šola Portorož vključeni vsi dijaki na enoti/šoli. Vse aktivnosti vodijo predstavniki razredov, ki sestavljajo dijaški parlament. Ti izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika, predstavnika v Šolski sklad in Obalno dijaško skupnost. Vsi člani, vsi dijaki, pa izvolijo predstavnika dijakov v Svet zavoda šole.

Dijaški parlament se praviloma sestaja enkrat mesečno. Na sejah rešujejo probleme, želijo pa tudi kot skupnost več aktivnosti/dogodkov. Skupaj s profesorji in vodstvom šole iščejo skupne rešitve. Vsak dijak je vabljen, da svoje predloge ali pripombe posreduje svojemu predstavniku razreda, le tako bo dijaški parlament deloval v dobro dijakom na šoli.

Predstavniki dijaškega parlamenta elektro in pomorske šole: 

 • predsednik DS je Jan Žebre iz 2.PT;
 • podpredsednik je Karin Guzić iz 2.LT;
 • tajnik je Stefan Zec iz 4.PT;
 • predstavnik dijakov v šolski sklad je Ilan Toromanović iz 2.PT;
 • predstavnik v Obalne dijaške skupnosti je Matija Burlin Mali iz 4.EE;
 • predstavnika dijakov v Svet zavoda je Stefan Zec iz 4.PT;
 • predstavnik dijakov  v komisiji za nagrade in pohvale je Aljaž Okorn iz 1.PT.

Predstavniki dijaškega parlamenta gimnazije Piran: 

 • predsednica je Danaja Petaros;
 • podpredsednik je Hana Dolič;
 • predstavnik v komisiji za nagrade in priznanja je Veronika Gortan;
 • predstavnik v šolskem skladu GEPŠ je Rodion Krantov;
 • predstavnik NOE Gimnazija v svetu zavoda GEPŠ je Ana Šorgo.

Mentorici DS: Lorena Štemberger na Gimnaziji Piran in Klavdija Šavle na Elektro in pomorski šoli Portorož