Cenik tečajev

Naziv tečaja /  Course name

Cena v €/ price in €

Število ur/ number of hours

Pooblastila o nazivu v radijski  službi / Certificate of competency

 

 

GMDSS – GOC

900

136

GMDSS – ROC

400

54

 

 

 

Posebna pooblastila / Certificate of proficiency

 

 

Osnovna usposobljenost za delo na ladji - Basic training

350

49

Požarna varnost - Advanec Fire Fighting

500

26

Ozaveščenost o zaščiti- Security Awareness

40

3

Usposobljenost za določene naloge zaščite - Designated Security Duties

80

6

Ladijski častnik za zaščito – Ship security officer

200

16

Zdravstvena oskrba / Medical care

400

54

Nujna medicinska pomoč / Medical first aid

250

30

Radarski opazovalec – radar observer

400

53

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na operativni ravni / ARPA operational level

450

75

Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje ARPA na vodstveni ravni / ARPA management level

545

52

 

 

 

Potrdila / Certificate

 

 

Varnost potnikov- Passenger safety

80

2

Obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi- Crisis management

80

5

Varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa - Passenger safety, cargo safety and hull integrity

80

7

Obvladovanje množic – Crowd management

80

3

Dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi - Manoeuvring and handling a large ship and ship with unusual manoeuvring characteristics

200

8

Vodenje in upravljanje človeških virov vodstv in operat raven / Leadership and management of  Human resourses management level - operational level

250

20

Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom - Fast rescue boat

450

22

Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema  / ECDIS

555

40

Usposabljanje za inštruktorje – Train the trainer

900

30

Ozaveščenost o morskem okolju/ Marine environmental awareness            300              12

 

Osvežitveni tečaji / Refresher course

 

 

Osvežitveni tečaj – Osnovna usposobljenost/ Basic training

100

11

Osvežitveni tečaj – Gašenje požara/advance FF

100

4

Osvežitveni tečaj – Hitri reševalni čoln/ Fast rescue boat

100

4

Osvežitveni tečaj GMDSS - GOC

250

34

Osvežitveni GMDSS – ROC

160

18

Osvežitveni Nujna medicinska pomoč / Elementary medical care

200

24

Osvežitveni Zdravstvena oskrba / Medical care

270

32

Osvežitveni ARPA vodstveni/management

150

38

Osvežitveni ARPA operativna/ operational

100

18

Osvežitveni radarski opazovalec/ Radar observer

100

16

Opravljanje nalog na poveljniškem mostu / Bridge Team Management

200

8

 

 

 

Upravljanje s čolni / Boat´s certificate

 

 

Voditelja čolna do 24m

155

15

Mornar motorist

150

20

VHF DSC (GMDSS)

120

8

 

DDV ni obračunan po 8. točki 42.člena ZDDV-1.

Kandidat, ki se prijavi na usposabljanje in ga je že vplačal ter se le-tega iz upravičenega razloga ne udeleži, se vplačani znesek na njegovo prošnjo vrne v deležu 90%  vplačanega zneska ali pa se vplačilo upošteva za udeležbo na naslednjem usposabljanju.

 

Kotizacija se plača 10 delovnih dni pred pričetkom usposabljanja na transakcijski račun na podlagi prejetega e-računa:

GEPŠ, Bolniška 11, 6330 Piran

IBAN: 0110 0600 0041 733 BIC: BSLJSI2X

 

Cenik pristojbin na URSP za posamezen izpit oz. izdajo spričevala