Osvežitveni tečaj

Kot je določeno v oddelku A-VI/1 STCW 2010, morajo vsi pomorščaki predložiti dokazila o ohranitvi zahtevanega standarda usposobljenosti vsakih pet let.

Opravite lahko: 

- Osnovno usposabljanje ( PST in FPFF)

- Požarna varnost ( ADVANCE FIRE FIGHTING)

- Upravljanje hitrega plovila  (FAST RESCUE BOAT)

Individualni osvežitveni tečaj traja 1 dan, cena 100 €. 

bitva